Print Friendly and PDF

Медіація

    Медіація (лат.  "посередництво"), у її сучасному розумінні. Напрямок правової роботи, який активно розвивається як в Україні так і у країнах англо-саксонської родини права з другої половини ХХ століття. Зміст медіації полягає у пошуку сторонами конфлікту шляхів досягнення консенсусу за сприяння компетентної третьої особи – медіатора.

      Медіація володіє рядом переваг у порівнянні зі судовим процесом, серед них:

  1. Добровільна участь у медіації;
  2. Економія часу та коштів;
  3. Конфіденційність розгляду спору;
  4. Обрання медіатора за згодою сторін;
  5. Зниження рівня конфліктності сторін та запобігання поновленню конфлікту;
  6. Велика ймовірність виконання судових рішень та інші.

   Найпоширенішими видами медіації являються комерційна медіація та сімейна медіація. 

   У свою чергу, комерційна медіація застосовується у вирішенні спорів між юридичними особами, юридичними особами та їх клієнтами, фізичними особами щодо вирішення майнових та трудових спорів, захист прав споживачів та інші. 

  Сімейна медіація полягає у врегулюванні конфліктів між подружжям, дітьми та батьками (опікунами), при розподіленні спадкованого майна.

  Потрібно відзначити, що медіація, у порівнянні з судовим процесом, не зобовязує виконувати дії, які не є приємлимими для сторін конфлікту, що дозволяє лояльно та ефективно вирішити спір. 


Довіртесь професіоналам, а ми потурбуємось про деталі!


   © 2015-2019 ТОВ "ДЕКСІЯ"